เมื่อ กยศ. อนุมัติ คำขอกู้แล้วให้ดำเนินการขั้นตอนตามภาพ// ส่วนน้องๆที่ยังไม่ได้อนุมัติ ระบบ (ส่วนกลาง กยศ กทม.) จะทะยอยอนุมัติให้ ในเย็นๆ นะคะ

กดดำเนินการ :::เมื่อ กยศ. อนุมัติแล้วให้กดดำเนินการ แล้วทำตามขั้นตอน ตามภาพ ด้านล่าง

เมื่อ กยศ. อนุมัติแล้วให้กดดำเนินการ แล้วทำตามขั้นตอน ตามภาพ ทั้ง4

เมื่อ กยศ. อนุมัติแล้วให้กดดำเนินการ แล้วทำตามขั้นตอน ตามภาพ ทั้ง4

เมื่อ กยศ. อนุมัติแล้วให้กดดำเนินการ แล้วทำตามขั้นตอน ตามภาพ ทั้ง4

เมื่อ กยศ. อนุมัติแล้วให้กดดำเนินการ แล้วทำตามขั้นตอน ตามภาพ ทั้ง4

เมื่อ จัดทำสัญญา ตามที่แจ้ง แล้วให้ ปริ้น 4 ชุด และรอขั้นตอนต่อไป คับ (อย่าเพิ่งส่งไปรษณีย์) เดี๋ยวเอกสารกระจาย

ปริ้น 4 ชุด เก็บไว้

📌ลงชื่อ ตามปรากฏในเอกสาร📌

💠โดย หากอายุ 20+ ระบบ จะให้ลงนามท่านเดียว

💠หาก (มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ระบบ จะให้ลงนามผุ้ปกครอง 1 ท่าน (ย้ำ 1 ท่าน ตามปรากฏในเอกสาร )

 

💠ปริ้น 4 ชุด เก็บไว้

💠และรอ แจ้งขั้นตอนต่อไป (ถึงตอนนี้ เสร็จสิ้นภารกิจที่ 1 จาก 3 ภารกิจสุดท้าย)

💠ค่อยส่งเอกสารพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้ง 3 ภารกิจ  ครับ เอกสารจะได้ไม่สูญหาย