เตรียมเอกสารทั้งหมด 4 ประเภท

เอกสารที่ต้องเตรียม แผ่นที่ 1 และ 2 (สำเนาบัตรประชาชน) ผู้กู้ และ บุคคลอ้างอิง

เอกสารที่ต้อง ดาวโหลดเอกสาร และปริ้น ในข้อ 3 และข้อ 4

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม)

https://www.studentloan.or.th/en/download/1617762139

 

 

การรับรองสำเนาใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น
ลงชื่อให้เหมือนกัน ในเอกสารทั้ง 2 ชนิด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือยืนยันเปิดเผยข้อมูล


เอกสารที่ต้องเตรียม แผ่นที่ 3 และ 4 -> หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ผู้กู้ และ บุคคลอ้างอิง

สรุปเอกสารที่ต้องเตรียม 4 อย่าง

เอกสารที่ต้องเตรียม (เบื้องต้น)

**ทั้งหมด 4 อย่าง**
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  (4 แผ่น)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลอ้างอิง อาจเป็น บิดา หรือ มารดา หรือ ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ญาติ หรือ แฟน    (4 แผ่น)

3. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ ปริ้นจากลิงค์แล้วเขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น (1 แผ่น)

4.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลบุคคลอ้างอิง (ตามข้อ2) ปริ้นจากลิงค์แล้วเขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น (1 แผ่น)

ลิงค์ดาวโหลด ข้อ3/4 อยู่ด้านบน

จัดส่งเอกสารมาที่

เอกสาร กยศ 
อ ชวฤท พิมพา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจา
99 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
082-146-4426
061-451-5161

📣📣📣📣