คณะ/สาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช

1.คณะรัฐศาสตร์
2.คณะนิติศาสตร์
3.คณะบริหารศาสตร์
>>สาขาวิชาการจัดการ
>>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>สาขาวิชาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต)
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์
>>สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 ติดต่อสอบถาม
LiNE Click ID Line:chalermkarnchana
ADD: https://line.me/ti/p/~chalermkarnchana

หรือเฟสบุค อาจารย์ชวฤท พิมพา
https://www.facebook.com/CNU.Chawit.pimpa