คณะ/สาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง

1.คณะรัฐศาสตร์
2.คณะนิติศาสตร์
3.คณะบริหารศาสตร์
>>สาขาวิชาการจัดการ
>>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์
>>สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 ติดต่อสอบถาม
LiNE Click ID Line:chalermkarnchana
ADD: https://line.me/ti/p/~chalermkarnchana

หรือเฟสบุค อาจารย์ชวฤท พิมพา
https://www.facebook.com/CNU.Chawit.pimpa