คณะสาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

1.คณะรัฐศาสตร์
2.คณะนิติศาสตร์
3.คณะบริหารศาสตร์
>>สาขาวิชาการจัดการ
>>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์
>>สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
>>สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
>>สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.คณะพยาบาลศาสตร์
>>หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี
>>หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ปี

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อสอบถาม
LiNE Click ID Line:chalermkarnchana
ADD: https://line.me/ti/p/~chalermkarnchana

หรือเฟสบุค อาจารย์ชวฤท พิมพา
https://www.facebook.com/CNU.Chawit.pimpa