แนะนำโครงการฟรีค่าสมัคร ฟรีค่ามอบตัว ฟรีค่ารายงานตัว Click

คณะสาขาที่เปิดสอน 5 คณะ 11 สาขา

คณะสาขาที่เปิดสอน แผนการเรียน 3 ปี และ 4 ปี
เรียนเสาร์-อาทิตย์
ไม่มีเวลา,มีเวลาน้อย ก็เรียนได้
🌟🌟🌟🌟
คํณะสาขาที่เข่าร่วมโครงการ
#ฟรีค่าสมัคร
#ฟรีค่ารายงานตัว
#ฟรีค่ามอบตัว
🌟🌟🌟🌟
1.คณะรัฐศาสตร์
2.คณะนิติศาสตร์
3.คณะบริหารศาสตร์
>>สาขาวิชาการจัดการ
>>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>สาขาวิชาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต)

เรียนจันทร์-ศุกร์
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์
>>สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
>>สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
>>สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

🆒🆕 ปีนี้ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
>>สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (“เรียนที่ระยอง”)

#แนะนำ
5.คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ปี

*หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปีเป็นสาขาเดียวที่ต้องสอบเข้า
*และไม่ร่วมโครงการฟรีค่าสมัคร

(สอบถามสาขาไหนระบุได้เลย)

สอบถามผ่าน LINE

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม LiNE Click ID Line:chalermkarnchana

ADD: https://line.me/ti/p/~chalermkarnchana

หลักสูตร 4 ปี สามารถจบได้ภายใน 3 ปี

มองหาโอกาสมองหาเฉลิมกาญจนา

แนะนำโครงการฟรีค่าสมัคร ฟรีค่ามอบตัว ฟรีค่ารายงานตัว

สมัครเรียน Click

📌>>ลิงค์สมัครเรียน<📌>

https://goo.gl/L3zJZS

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤