มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาพยาบาล,สาธารณสุขชุมชน,อาชีวอนามัยฯ,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,บัญชี,การจัดการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. แนะนำ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN 1 ปี

เรียนออนไลน์ หลายสาขา

ยุคโควิด มีหลากหลายแผนการเรียน

เปิดการเรียนการสอน 7 จังหวัด ใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่น เรียนออนไลน์

คณะสาขาที่เปิดรับ

1.คณะรัฐศาสตร์
2.คณะนิติศาสตร์
3.คณะบริหารศาสตร์

>>สาขาวิชาการจัดการ
>>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>สาขาวิชาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต)
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์
>>สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
>>สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
>>สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5.คณะพยาบาลศาสตร์
>>หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4 ปี
>>หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ปี


แผน 3 ปี และ แผน 4 ปีจบ

LiNEOA ไลน์ทางการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

LiNE Click 👇👇👇👇
ID Line: @cnu_connect
📌ต้องเติม@ก่อน cnu_connect

หรือ Click LinK👇👇
LiNE ✅https://lin.ee/WjnQR2C

SCAN

สมัคร Online Click

📌>>ลิงค์สมัครเรียน<>

https://goo.gl/L3zJZS

สมัครเรียนออนไลน์ รับทุน 5,000 SCAN NOW!

แผนการเรียนพิเศษ

แผนการเรียนเสาร์อาทิตย์,แผนการเรียนวันอาทิตย์วันเดียว,แผนการเรียนออนไลน์ (เรียนออนไลน์ ในระบบมหาวิทยาลัย)

1.คณะรัฐศาสตร์
2.คณะนิติศาสตร์
3.คณะบริหารศาสตร์
>>สาขาวิชาการจัดการ
>>สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>สาขาวิชาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต)


คุณสมบัติ
จบการศึกษาสายสามัญ ม.6 หรือ กศน. ม.ปลาย, หรือ ปวช

>>แนะนำสาขาใหม่

4.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
>>กำลังศึกษา หรือ สำเร็จศึกษาสายสามัญ ม.6 ทุกแผนการเรียน
>>จบการศึกษาสายอาชีพ ปวช.สายช่าง,ปวส สายช่าง


ปวส., ปริญญาตรี สามารถเทียบโอนได้
เทียบโอนสามารถจบได้ภายใน 2 ปี

แผนเรียน จันทร์-ศุกร์

1.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชม
>>กำลังศึกษา หรือ สำเร็จศึกษาสายสามัญ ม.6 หรือ กศน. ม.ปลาย หรือ ปวช

2.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
>>กำลังศึกษา หรือ สำเร็จศึกษาสายสามัญ ม.6   ทุกแผนการเรียน
>>จบการศึกษาสายอาชีพ ปวช.สายช่าง

3.สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
>>กำลังศึกษา หรือ สำเร็จศึกษาสายสามัญ ม.6 ทุกแผนการเรียน

ทั้ง 2 สาขา ปวส., ปริญญาตรี สามารถเทียบโอนได้

คณะพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลรับรอง

รายละเอียด Click
https://www.nursingcnu.online/

รายละเอียด
NURSE 🚩โครงการพิเศษ 🚩ไม่ต้องสอบเข้า
>วัดและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์อย่างเดียว
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดดำเนินในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติการสมัครเรียน
• 3.1. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
• 3.2. ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 cm
• 3.3. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 28 %
• 3.4. เรียน สายสามัญ  แผนการเรียน วิทย์-คณิต
• 3.5. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว

สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน

สมัคร Online Click

📌>>ลิงค์สมัครเรียน<📌>

https://goo.gl/L3zJZS

สมัครเรียนออนไลน์

📌>>ลิงค์สมัครเรียน<📌>
https://goo.gl/L3zJZS